+31 70 214 13 27 info@candocknederland.nl

Ponton of vlot huren

Pontons of vlotten worden vaak ingezet bij evenementen of tijdelijke recreatie (bijvoorbeeld in het zomer seizoen). Vanwege het modulaire systeem, het lichte gewicht van de elementen en het hoge drijfvermogen zijn de producten van Candock uitstekend toepasbaar voor bijvoorbeeld loopbruggen, podia, extra steiger capaciteit of roeivlot. Uiteraard verhuren we ook drijfcapaciteit voor het uitvoeren van (onderhoud)werkzaamheden op het water.

Neem voor het opmaken van een geheel vrijblijvende offerte contact met ons op.

 

 

Huren

Kortlopende huur ligt voor de hand als u het platform slechts gedurende korte periodes nodig heeft, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte, seizoensgebonden activiteiten of bij reparatie aan andere platformen/steigers. Kortlopende huur is ook uitstekend geschikt om het platform eerst eens uit te proberen, of inzicht te krijgen in de service die u van Candock kunt verwachten. U kunt de huurkosten, die de huur en het onderhoud omvatten, direct ten laste van de winst- en verliesrekening brengen en er zijn geen consequenties voor de balans.

Huurkoop

In geval van huurkoop bent u de economische eigenaar van het platform (de huurder). De kosten worden in de balans opgenomen. Het voordeel hiervan is dat u gebruik kunt maken van de ‘toegestane fiscale afschrijving’, mits de activa en het bedrijf daarvoor in aanmerking komen. Bij overmaking van de laatste betaling of een overeengekomen ballonbetaling (restaflossing) aan het einde, gaat de juridische eigendom van het platform automatisch op u over. De BTW over de aanschafprijs wordt meestal tegelijk met de eerste betaling voldaan.

Financiële lease

Een van de belangrijkste voordelen van leasen is dat u uw banktegoed niet hoeft aan te spreken en geen bankkrediet hoeft op te nemen. U kunt in andere bedrijfsactiviteiten investeren en zo een bijdrage leveren aan de realisering van uw bedrijfsdoelstellingen.

Nog een aantal voordelen van financiële leasen:

 • Prijzen op basis van vaste tarieven bieden bescherming tegen inflatie
 • Belastingvoordelen: omdat bij sommige lease-constructies maandelijkse betalingen als bedrijfskosten mogen worden beschouwd, zijn ze in dat geval wellicht volledig aftrekbaar. Bij huurkoop kan elk jaar gebruik worden gemaakt van toegestane fiscale afschrijvingen op basis van een vast percentage van de boekwaarde. Bij leasen zijn de betalingen daarentegen volledig aftrekbaar van de belasting.
 • Gemak: leasen is gemakkelijk en handig. Weinig papieren rompslomp en betalingen kunnen eenvoudig worden gebudgetteerd.
 • In tegenstelling tot operationele lease waarbij de leasemaatschappij de juridische eigenaar is van het platform, is bij financiële lease de lessee economisch eigenaar.
 • In Nederland is het toegestaan het totale bedrag aan rente dat betaald wordt, op basis van een financiële leaseovereenkomst, van de winst af te trekken, dit is de renteaftrek financiële lease.
 • In de wetgeving over BTW wordt financiële lease gezien als een levering. Het bedrag aan BTW kan in één keer worden teruggevorderd.
 • Doordat u bij financiële lease geen gebruik hoeft te maken van uw eigen financiële middelen behoudt u uw liquiditeit. U heeft dus als ondernemer alle ruimte om te ondernemen!
 • U least tegen vaste maandlasten voor een afgesproken vaste periode. Hierdoor weet u van te voren precies welke kosten u kunt verwachten.
 • Financiële lease dekt de volledige waarde van het platform, plus de rente. Evenals bij huurkoop zijn alle risico’s en voordelen die met de eigendom zijn verbonden, voor u. Financiële lease is weliswaar een balanspost, maar u kunt geen gebruik maken van de toegestane fiscale afschrijvingen.

Operationele lease

Operationele lease wordt meestal gecombineerd met een compleet (of periodiek) onderhoudscontract en/of opslagcontract. In de markt wordt dit vaak contracthuur of een contracthuurovereenkomst genoemd. Deze financieringsvorm is op dit moment de meest voorkomende leasevorm.

Deze optie is bedoeld voor klanten die:

 • het platform alleen willen gebruiken
 • het platform niet in eigendom willen bezitten
 • zich geen zorgen over het onderhoud van het platform willen maken
 • één vast bedrag willen betalen, dat zowel lease als onderhoud dekt
 • het platform niet in de balans willen opnemen
 • weinig of geen belang hebben bij de restwaarde van het platform aan het einde van de leaseperiode